Hemförsäkring är ett måste. Att inte ha en hemförsäkring är att utsätta sig för onödigt stora risker. En hemförsäkring täcker bland annat din egendom mot skada och stöld. Ofta ingår också ett reseskydd för dig och din familj. I det kan ingå ersättning för stöld och skador på dina ägodelar, ersättning för läkarvård eller andra merkostnader.

Skulle du råka bli krävd på skadestånd av någon annan för att ha åsamkat skada på någon annan person eller någons ägodelar ingår oftast ett ansvarsskydd i hemförsäkringen. Du kan även få ersättning om du själv blir överfallen.

Du kan även få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader ifall du blir indragen i en rättstvist.

När det gäller hemförsäkringen är det viktigt att du tecknar rätt försäkring. Det finns hemförsäkringar för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus. Numera också studenthemsförsäkring hos Folksam. Bor du i en bostadsrätt skall du alltså inte ha en hemförsäkring som gäller för hyresrätt, skyddet är annorlunda!

Det finns naturligtvis möjlighet att teckna till olika försäkringar till hemförsäkringen. Kontrollera därför utbudet hos det försäkringsbolag som du väljer extra noga.