Har du bil måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Utöver det kan man välja halvförsäkring eller helförsäkring.

En halvförsäkring täcker bland annat skador genom brand, stöld och skador uppkomna på grund av stöldförsök, rutor som skadats på grund av stenskott eller skadegörelse.

Med en helförsäkring har du rätt till ersättning för vagnskada. Helförsäkringen gäller även ifall du själv orsakar skada på din bil. Naturligtvis ingår också det som finns i en halvförsäkring.

Sen har de olika försäkringsbolagen också ett antal tilläggsförsäkringar som det kan vara en idé att titta närmare på.

Det viktigaste för dig är att hitta en bilförsäkring till en så låg premie som möjligt och som ger så stort skydd som möjligt. Premien på bilförsäkringen påverkas bland annat av var du bor, hur gammal du är och bilens klassning. Ju mer motorkraft desto större risk att krocka resonerar försäkringsbolagen. Men även hur långt du beräknas köra på ett år spelar in då mer körning, desto högre risk att krocka. Sen har det också betydelse för premien på din bilförsäkring hur du parkerar din bil om natten. Inlåst i ett garage är bättre än om du ställer bilen på gatan.