Gasolkontroll till husvagnen är det allt fler som gör, trots att det inte är obligatoriskt rapporterar Bilprovningen. Men det är en viktig kontroll så här inför årets campingsemester och så många som 74 procent av husvagnsägarna gör kontrollen.

Sedan 2009 ingår inte gasolkontroll, enligt nya EU-regler, i den obligatoriska besiktningen av husvagnar och husbilar. Likväl kan trasiga slangar och läckage på gasolutrustningen leda till allvarliga konsekvenser. Då kontrollen var obligatorisk underkändes cirka 5 procent årligen på grund av läckage i gasolutrustningen.

Gasolkontroll – en billig försäkring

För att uppmuntra ägare av husvagnar och husbilar att låta göra en gasolkontroll, som numera erbjuds som en tilläggstjänst, upprepar Bilprovningen och SweCamp med start från idag den 19 april fjolårets kampanj ”Campa säkert i sommar”.

Till alla kunder som väljer att göra en gasolkontroll delar Bilprovningen ut ett häfte med värdecheckar hos SweCamp, motsvarande mer än kostnaden för gasolkontrollen. Det är en prisvärd försäkring mot svåra olyckor.

Så görs gasolkontrollen

Bilprovningen kontrollerar slangar, rörledningar och övriga komponenter samt undersöker om det har uppstått skador, förslitningar eller sprickor i och under fordonet. Även fästanordningen för gasolflaskor kontrolleras och därefter sker en täthetskontroll av systemet.

Fordonsägaren får ett protokoll med resultatet. Det är endast rådgivande och rapporteras inte till någon myndighet, men Bilprovningen rekommenderar att alla eventuella brister åtgärdas innan fordonet används. Om inga brister noteras får fordonsägaren ett märke ”Genomförd Gasolkontroll” som appliceras utanpå husvagnen eller intill gasolinstallationen.