Är du ett dåligt föredöme i skidbacken? Kanske inte just du, men många vuxna är det enligt en undersökning som Trygg-Hansa har gjort.

Nästan var femte svensk har någon gång skadats i skidbacken. Men ändå använder endast en tredjedel av de vuxna utförsåkarna hjälm och bara var femte kollar bindningarna innan säsongen startar, visar en ny undersökning från Trygg-Hansa.

– Det är många som skadas i backen. Men det går helt klart att minska skaderisken. En bra start är att vara ett gott föredöme i backen och använda hjälm samt att se över sin egen och sina barns utrustning varje säsong, säger Eva-Lotta Göthe, ansvarig för Trygg-Hansas säkerhetssamarbete med företaget SkiStar.

Är du ett dåligt föredöme i skidbacken?

Barn utgör den största riskgruppen, enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). De tre senaste säsongerna har barns skador relaterade till utförsåkning ökat med 10 procent.

Den största orsaken till olyckor i skidbacken är att man ramlar och står för 90 procent av alla skador. Skidåkare får ofta skador på knän eller drabbas av benfrakturer medan brutna handleder och skador på underarmar är typskadan för snowboardåkare, enligt MSB.

Några tips för en tryggare skidåkning:

Se till att bindningarna är rätt inställda, de behöver ses över varje år
Värm upp
Använd godkänd hjälm och godkända bindningar
Använd ryggplatta
Använd handledsskydd när du åker snowboard
Var uppmärksam och visa hänsyn i skidbacken
Anpassa farten efter åkskicklighet, terräng, väderlek och om det finns barn i backen
Stanna bara där du syns tydligt, ta dig snabbt upp om du faller vid backkrön eller svängar
Håll avstånd och kör om med marginal om du ska köra om någon
Respektera skyltar och andra säkerhetsanvisningar
Vila eller avsluta åkningen om du börjar bli trött